tankionlinar

dBalears.cat La UIB identifica els insectes responsables de la transmissió de 'Xylella fastidiosa' a les Balears

Un equip d'investigadors del grup de recerca en Zoologia Aplicada i de la Conservació (

ZAP

), el Laboratori de Microbiologia i el Servei d'Informació Geogràfica de la Universitat de les Illes Balears han identificat dues espècies d'insectes, 'Philaenus spumarius' i 'Neophilaenus campestris', com els vectors principals del bacteri '

Xylella

fastidiosa'

. Aquest és un patogen que ha causat la mort d'oliveres, ametllers i vinyes, a més d'altres cultius.

La presència de '

Xylella

fastidiosa'

es detectà per primera vegada a les Balears l'any 2016 i s'ha reportat que afecta més de 600 espècies vegetals, tant ornamentals, cultivables com silvestres. El bacteri es transmet entre les plantes mitjançant insectes hemípters (

escumadors

) que s'alimenten xuclant-ne el xilema. Durant tres anys i mig, els investigadors de la UIB han investigat el cicle biològic i la prevalença d'aquest bacteri en els vectors en cultius d'importància del sector primari a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com són l'olivera, la vinya i l'ametller.

Aquests investigadors han volgut recordar que encara ara no hi ha tractament ni cura per a les plantes infectades i que, per tant, conèixer el paper que té cada espècie de vector és fonamental per entendre l'epidemiologia de la malaltia a les Balears; per establir-ne el risc de transmissió a cada illa i a cada cultiu.

Els primers resultats

S'ha observat que les nimfes (no infectives) d'aquests insectes es troben a la coberta vegetal a principi de març, i passen per cinc estadis nimfals, fins que a final d'abril es comencen a observar els primers adults. Quan es desseca la coberta vegetal, els adults migren cap als arbres, que és quan es comença el procés d'infecció, ja que s'alimenten d'arbres infectats pel bacteri. Una vegada que han adquirit el bacteri, són infectius durant tota la seva vida adulta. A final de setembre, els insectes tornen a la coberta vegetal per pondre-hi els ous i acabar el cicle vital.

Des de 2017, s'ha vist que el 23% dels vectors capturats estaven infectats de

Xylella

fastidiosa

i que el '

Philaenus

spumarius'

és el que presenta una taxa d'infecció més elevada, amb un 23,8%; mentre que la del

Neophilaenus

campestris

és del 21,3%. A més a més, a Mallorca, s'ha observat una prevalença de vectors infectats d'un 24%; a Menorca, ha estat d'un 21,5%, i, a Eivissa, d'un 21%. I a Formentera, no s'ha trobat vectors infectats amb

Xylella

fastidiosa

. Pel que fa als cultius, els insectes capturats en ametllers han presentat la prevalença més elevada, amb un 25,7%, seguit d'un 22,8% als d'olivera i d'un 21% als de les vinyes.